Prístup k zákazníkom
 
    Naša spoločnosť pristupuje ku každému zákazníkovi individuálne a pre jeho
 požiadavky poskytuje jedinečné a originálne riešenie. Náš prístup ku zákazníkovi
 pozostáva z niekoľkých krokov:
 
 1. Analýza problému – hlavne požiadaviek zákazníka a možností riešenia.
 
 2. Návrh riešenia
    živočíšna výroba - druh použitej technológie
  - spôsob jej používania
  - ekonomická efektívnosť
  - vypracovanie projektovej dokumentácie
  - spôsob financovania
 
 3.Vypracovanie projektu riešenia - na základe výsledkov konzultácií je
 vypracovaný projekt a cenová ponuka.
 
 4. Výroba, dodávka a montáž zariadenia podpisom zmluvy alebo predložením
 záväznej  objednávky s dojednaným termínom odberu zahájime výrobu konkrétneho
 zariadenia alebo celého technologického celku. Z našej výrobne vychádzajú len
 bezchybné a prvotriedne výrobky. Všetky výrobky sú pred odbytom k odberateľom
 odskúšané
 
 5. Spustenie do prevádzky - je súčasťou našej dodávky.
 
 6. Zaškolenie obslužného personálu - je súčasťou našej dodávky.
 
 7. Záručný a pozáručný servis – naša spoločnosť poskytuje dvojročnú záruku na
 všetky naše zariadenia.
 

   © PRENAK spol. s r.o.

 Hlavná stránka                                      Webdesign by RT SERVIS 2005