Použitie

 
    Vďaka svojej flexibilite majú technológie PAL INDUSTRIES a LUBING
 INTERNATIONAL široké použitie v rôznych oblastiach živočíšnej výroby.
 

 Našimi zákazníkmi sú hlavne:

 
hydinárske farmy pre výkrm a rozmnožovanie brojlerovej hydiny
farmy pre výkrm a rozmnožovanie ošípaných
farmy pre výkrm a rozmnožovanie brojlerových králikov
družstevné poľnohospodárske podniky so živočíšnou výrobou
samostatne hospodáriaci roľníci so živočíšnou výrobou
 
    Jednou z najdôležitejších aplikácií technológií PAL INDUSTRIES a LUBING
 INTERNATIONAL sú rekonštrukcie už existujúcich chovných priestorov ako aj
 osadenie technológií do nových chovných priestorov.
 
    Technológie sa projektujú a vyrábajú presne na mieru pre určené priestory
  a zabezpečujú:
 
vysoký stupeň spoľahlivosti
takmer bez obslužný proces prevádzky
vysoký stupeň úžitkovosti chovu
vysoký stupeň konverzie kŕmnych zmesiek
veľký denný prírastok hmotnosti
veľmi rýchlu obmenu stáda
veľmi dlhú životnosť a bezporuchovosť prevádzky
 

top


   © PRENAK spol. s r.o.

 Hlavná stránka                                      Webdesign by RT SERVIS 2005