Spoločnosť PRENAK s.r.o  je súkromná spoločnosť poskytujúca komplexné     

 riešenia v týchto oblastiach:
 
 
technológie pre farmy výkrmu a rozmnožovania brojlerovej hydiny

technológie pre farmy výkrmu a rozmnožovania ošípaných

 

    Technológie živočíšnej výroby sú v prevažnej miere výrobky francúzskych firiem -

 PAL INDUSTRIES a LUBING INTERNATIONAL, ktoré majú s vývojom a výrobou

 týchto technológií viac než 50 ročné skúsenosti a využívajú ich v plnej spokojnosti

 farmári po celom svete.
 
 
    Čistiarne odpadových vôd sú vyrábané na základe zakúpenej licencie výroby

 ČOV TOPAS a medzinárodného patentu č. 282 411 evidovaného pre Slovenskú

 republiku pod č. 280 915.
    Jedinečnosť riešenia tejto čistiarne je výsledkom vývoja projektovej kancelárie
 Ing. Jana Topola a firmy TOPOLWATER.
 

    ČOV TOPAS sú dnes najžiadanejšie čistiarne odpadových vôd nielen v Česku

 a na Slovensku, ale aj v celej rade štátov sveta.

 

    Výsledky firmy PRENAK spol. s r.o. sú súhrnom odborností a skúseností našich

 špecialistova všetkých pracovníkov, spolupracujúcich firiem doma a v zahraničí.

    Našim cieľom je stále zdokonaľovanie našich výrobkov za prístupné ceny.
    Tomuto cieľu je venované všetko naše úsilie.

    © PRENAK spol. s r.o.

 Hlavná stránka                                      Webdesign by RT SERVIS 2005